<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling

De Grijff Design

Anne de Grijff

€ 25.100

Anne de Grijff onderzoekt de gangbare werkwijze bij de totstandkoming van een huisstijl en merkidentiteit. Zij wil deze werkwijze herdefiniëren. De Grijff ziet de merkidentiteit binnen de modewereld steeds belangrijker worden, omdat labels een alternatief zoeken voor het systeem waarin twee collecties per jaar worden gepresenteerd. Ze is van mening dat communicatie en presentatie rondom een label meer moet gaan over het duurzaam uitdragen van een gedachtegoed dan om het geven van kortstondige shows. Uitgangspunt is haar eigen modelabel Studio De Grijff. Anne de Grijff beoogt aan de hand van een visueel imago het concept achter haar label uit te dragen. Een goede grafische beeldtaal is daarbij erg belangrijk. In samenwerking met Adriaan Mellegers en Edwin van Gelder ontwikkelt ze een huisstijl die haar label definieert en haar nieuwe collectie begeleidt.

website

www.annedegrijff.com