<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

De Groene Regenpijp

HOSPER

€ 10.000

HOSPER NL BV ontwikkelt samen met Architectuur Maken en GEP, een bedrijf gespecialiseerd in duurzame afvoer en opslag van regenwater, een groene regenpijp. Deze regenpijp met wateropvang voedt de in het product geïntegreerde beplanting en zorgt voor vertraagde wateropname. Hiermee levert het een bijdrage aan het oplossen van verschillende klimaatopgaven, zoals waterretentie in droge periodes, verminderde piekbelasting op het riool bij hevige regenval, stimuleren van biodiversiteit en extra CO2-opslag. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de bebouwde omgeving versterkt met meer groen. In de eerste fase van het project wordt aanvullende expertise gezocht op het gebied van beplanting en constructie en wordt in een aantal ontwerpsessies gekeken naar een optimale functionaliteit, vormgeving en materialisatie. Het uiteindelijke doel is de regenpijp te introduceren op de markt voor een breed publiek.

website

www.hosper.nl