<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

De Grote Droogte van de IJsselvallei

Arjan Nienhuis

€ 7.500

Landschapsarchitect Arjan Nienhuis en landschapshistoricus Steven van Schuppen starten een onderzoek naar een nieuwe generatie klimaatadaptieve ruimtelijke maatregelen in het als relatief 'droog' bekendstaande zuiden en oosten van Nederland en hebben hiervoor in de IJsselvallei een geschikte casus gevonden. Toen het Ruimte voor de Rivier programma in 2018 net was afgerond trad daar een uitzonderlijke droogte in met nadelige gevolgen voor de landbouwsector, (stads-)natuur en het vereiste waterpeil in de rivieren. Omdat dergelijk grote watertekorten zich in de toekomst mogelijk veel vaker zullen voordoen, willen Nienhuis en Van Schuppen mogelijkheden voor meer waterretentie en -buffering onderzoeken en waar mogelijk voortbouwen op waterstrategieën en -technieken uit het verleden. Ze zoeken daarbij samenwerking met diverse experts van onder andere Deltares, WUR, betrokken waterschappen en provinciale en gemeentelijke overheden. Doel is een veerkrachtig watersysteem en een duurzame leefomgeving met een grotere biodiversiteit in en om de IJsselvallei. Daarmee willen ze bijdragen aan een verdiepingsslag van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.