<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

De Hoofdige Boer

Arjan Nienhuis

€ 5.000

Arjan Nienhuis, Pieter Veen en Steven van Schuppen doen ontwerpend onderzoek naar de kansen van natuur- en landschapsinclusieve landbouw in de IJsselvallei. Kenmerkend voor de Vallei is de sterke, historische verwevenheid tussen binnen- en buitendijks gebied die in de loop van de eeuwen kleiner is geworden maar in ruimtelijke en hydrologische zin nog steeds relevant is om te onderzoeken en versterken. Uitgangspunt is een veranderd en verdrogend watersysteem. Welke bandbreedte aan landschappen, gebruiksvormen en productielandschappen passen bij de transitie-opgave die hierbij hoort? Op basis van rondetafelgesprekken met het Ambtelijk Beleidsteam IJssel (ABT), diverse deskundigen en boeren(-organisaties) willen zij tot aanscherping van het voorstel, de coalitie en pilotlocaties komen.

website

nienhuislandschap.nl