<
toekenningen

De Investeringsmaatschappij Binckhorst

I'M BINCK

€ 25.000

De Haagse Binckhorst is een binnenstedelijk bedrijventrerrein van 130 hectaren in Den Haag. Het gebied heeft in de periode van de economische crisis een organische vorm van gebiedsontwikkeling doorgemaakt. Nu de economie aantrekt zijn er plannen voor een grootschalige transformatie van het gebied tot een woon-werk gebied met minimaal 5000 woningen. Het karakter van het gebied zal hiermee ingrijpend veranderen. De Investeringsmaatschappij Binckhorst (I'M BINCK) opereert al sinds 2014 in het gebied en bestaat uit een netwerk van ondernemers, stadmakers, creatieve en andere stakeholders. Om de identiteit van het gebied te kunnen vasthouden wil I'M BINCK samen met alle stakeholders op basis van reeds geformuleerde materiële en immateriële kernwaarden van de Binckhorst een maatschappelijke businesscase ontwikkelen om die waarden te kunnen borgen binnen de beoogde transformatie van het gebied. De businesscase dient een breed gedragen handelingsperspectief te bieden dat als belangrijke leidraad kan worden meegenomen voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De uitwisseling van (tussen)resultaten met Haagse beleidsmakers wordt georganiseerd tijdens een aantal lokale sessies van I'M BINCK.

website

www.imbinck.nl