<
toekenningen

De meervoudige business case van een sociaal intelligente leefomgeving

Urban Frameworks

Urban Frameworks werkt samen met Spirit Jeugdzorg en Fakton aan een woonconcept voor een 'Learning Campus'. Het betreft een nieuw woonconcept voor jongeren die doorstromen uit de jeugdzorg, maar ook voor andere jongeren. Door een gemengde gemeenschap van jong werkenden en studenten te creëren wordt het financieel haalbaar om daarbinnen woonunits te creëren voor jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg en hiermee bij te dragen aan het oplossen van huisvestingsproblematiek in de jeugdzorg in Amsterdam. Jongeren uit de jeugdzorg kunnen op de campus geleidelijk naar zelfstandigheid groeien. Het is de verwachting dat de jongeren uit de jeugdzorg hiermee per saldo sneller zelfstandig kunnen worden en het risico op latere terugval aanzienlijk kan worden gereduceerd. Het team wil maatschappelijke en economische meerwaarde van het woonconcept onderzoeken. De onderzoeksmethodiek betreft een integrale benadering van de fysieke transformatie, het programmatische ontwerp en de organisatorische veranderopgave van de 'Learning Campus'. Voor dit project werkt het team samen met de gemeente Amsterdam, Garage 2020 en NL Architects.

  • Anders denken in de jeugdzorg
    In Amsterdam werken jeugdzorg en ontwerpers aan een plek waar jonge mensen met meer en minder problemen samenleven. 'Zonder de onderlinge chemie was dit campusidee er niet geweest. Hierover schreef journalist Piet-Hein Peeters de artikel Anders denken in de jeugdzorg.