<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

De moeder van Plato (werktitel)

Barbara Stok

€ 18.000

Illustrator Barbara Stok werkt aan een beeldroman over de Hipparchia, een van de eerste vrouwelijke filosofen. De tegendraadse Hipparchia maakte in de Griekse oudheid onderdeel uit van de stroming van cynische filosofen, een provocerende protestbeweging tegen de maatschappelijke orde, conventies en normen. Haar levensverhaal is interessant op vier niveaus: als een liefdesgeschiedenis, als een feministische boodschap, als een historisch verhaal over een filosofische stroming, en als een inspirerende levensles voor het moderne leven. Een van de belangrijkste thema's van het boek is het bevragen van conventies en nastreven van idealen. De grafische stijl van Barbara Stok kenmerkt zich door duidelijke, zwarte lijnen, een licht absurd perspectiefgebruik en subtiele gemoedsuitdrukkingen. De bestaande striptaal met kaders, tekstballonnen en denkwolken past ze in dit boek losser toe dan gebruikelijk en het ritme van de tekeningen versterkt de sfeer van het verhaal. Met een eerdere subsidie van het Stimuleringsfonds heeft Barbara Stok tot maart 2019 aan het project gewerkt en 125 pagina's getekend. Doordat de gekozen vertelvorm en lay-out meer ruimte in beslag nemen, is het totaal aantal pagina's gedurende het proces opgelopen. Het boek, dat 250 pagina's telt, wordt uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar.

website

barbaraal.nl