<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Programma

De Nieuwe Stad - innovatiestrategieën voor Zoetermeer

Architectuurpunt Zoetermeer [A.Z]

€ 12.200

ArchitectuurPunt Zoetermeer (A.Z) stelt dat de kwaliteiten van het suburbane woonmilieu verder kunnen worden versterkt met behulp van cultuur en kennis. Onder de titel 'De Nieuwe Stad' gaat ze aan de slag met het opstellen van innovatiestrategieën voor de toekomst van nieuwe steden en in het bijzonder Zoetermeer. In een mix van stadsgesprekken en projectbezoeken en een expert atelier worden twee voor Zoetermeer relevante thema's onderzocht en gepresenteerd. De thema's zijn: 'Campus' (combinatie kennis, werken en wonen) en 'Cultuur' (ontmoeting en creatieve sector). Door ontwerpend onderzoek te combineren met publieke bijeenkomsten hoopt de aanvrager tot strategieën te komen die stimuleren dat er ook aandacht is voor de culturele aspecten van de stad binnen de grote woningbouwopgave. Voor de stadsgesprekken wordt ter inspiratie vooral gewerkt met sprekers die elders in Nederland of internationaal ervaring hebben met relevante projecten en onderzoeken. Voor het samenstellen van het atelier met experts wordt samengewerkt met de Zoetermeerse Bouwsociëteit, verscheidene lokale architectenbureaus, Schatbewakers, Floravontuur en de gemeente Zoetermeer. Vervolgens worden de resultaten door bij INTI betrokken experts beoordeeld op relevantie voor andere nieuwe steden.

website

www.architectuurpuntzoetermeer.nl