<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

De opdrachtgever woont in de buurt

KBnG architectuur, stedebouw en restauratie i.s.m. gemeente Zwolle en ToekomstSterk

€ 30.000

KBnG en ToekomstSterk voeren samen met gemeente en bewoners een ontwerpend onderzoek uit om een integraal ontwikkelingsmodel te formuleren op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, verdichting en leefbaarheid van de wijk. De wijk Dieze in Zwolle wordt gebruikt als case study om de dringende problemen van kwetsbare na-oorlogse wijken aan te pakken. Doel is om werkwijze en actieplan in lokaal beleid te verankeren, binnen de mogelijkheden en verwachtingen van de lokale partners.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

kbng.nl