<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

De Plantmonitor

Kunstlab Arnhem

€ 10.000

Kunstlab Arnhem (Tom Kortbeek) en het Laboratorium voor Plantenfysiologie van de Wageningen Universiteit verkennen een samenwerking op het gebied van planten en technologie. Kunstlab Arnhem heeft een 'Bio Orchestra' ontwikkeld: een installatie waarin planten die zijn uitgerust met sensoren samen muziek genereren. De installatie werkt met relatief goedkope technologie maar levert wel interessante output voor de universiteit. De Universiteit Wageningen ziet in het project, mede door deze elementen, een potentie voor de landbouw om efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker te werken. Samen onderzoeken zij hoe ze het artistieke project kunnen vertalen naar een andere sector. Het Laboratorium voor Plantenfysiologie onderzoekt het functioneren van planten. Kunstlab Arnhem initieert interdisciplinaire projecten op het snijvlak van (podium)kunst en wetenschap.

website

www.kunstlabarnhem.nl