<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

De Praktijk van Alledaagse Technologie

Varia

€ 50.000

Varia is een organisatie, die in 2017 in Rotterdam is opgericht en bestaat uit een groep van 16 mensen met wortels in kunst- en ontwerppraktijken. Varia's activiteiten omvatten digitale geletterdheid, media archeologie, technofeminisme, DIY-cultuur, zelforganisatie en arbeidsactivisme. De organisatie is begonnen vanuit een gemeenschap van gedeelde praktijken en waardes.

In het jaarprogramma 2021 staat het thema 'de praktijk van alledaagse technologie' centraal. Het programma heeft drie onderdelen: De Everyday Technology Press, een initiatief dat uitgeven gebruikt als een middel voor het creëren en onderhouden van een publiek, Varia Broadcasts, dat zich richt op hybride (online/offline) evenementen, en Varia Curriculum, dat de zelf- georganiseerde collectieve leer- en onderwijssessies die plaatsvinden in Varia ondersteunt. De Everyday Technology Press richt zich op de productie en distributie van Varia publicaties. Met Varia Broadcasts ligt de focus op het organiseren van evenementen; van performances en filmvertoningen tot lezingen. Het Varia Curriculum bestaat uit semi-publieke bijeenkomsten met een sterk pedagogisch en experimenteel karakter. De focus op alledaagse technologieën is een ingang om bestaande hiërarchieën binnen technologie te kunnen bevragen en onderzoeken. Tegelijk gaat alledaagse technologie voor Varia ook over het ontwikkelen van vaardigheden om technologieën vorm te geven, aan te passen of zelf te gebruiken. Met het jaarprogramma wil Varia laten zien dat low-tech-oplossingen genuanceerd, inventief, en simpelweg vreugdevol kunnen zijn. Alledaagse technologie betekent dat niet alleen experts de zeggenschap zouden moeten hebben over hoe dingen werken. Daarom ontwerpt Varia en draagt ze bij aan ontwerpen van gebruiksvriendelijke 'tools'.

website