<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

De rechtvaardige stad

Trancity

€ 7.500

Trancity en MUST stedenbouw stellen dat de ruimtelijke ontwikkeling steeds minder sociaal-cultureel wordt gestuurd en dat de economische betekenis van ruimte dominant is geworden. Ze starten daarom een onderzoek om de balans tussen economische en sociaal-culturele dynamiek te analyseren en herstellen. In de duiding van de balans wordt gekeken naar verschillende thema's waarin ruimtelijke ontwikkeling en de publieke taak van de stedenbouw samenkomen, zoals woningbouw, publieke voorzieningen en publieke ruimte. Tijdens de startfase gaat het team bestaande literatuur en onderzoek inventariseren, een verkenning doen naar ontwerpend onderzoek rond geldstromen in de wijkontwikkeling en een besloten conferentie organiseren met deskundigen van verschillende disciplines. Uitkomsten worden samengevoegd in een publiek essay dat bovendien als onderlegger dient voor de vervolgaanvraag. Uiteindelijk wil het team toewerken naar een boek met meerdere essays waarin problemen van een disbalans worden geduid en gezocht wordt naar nieuwe oplossingen. Naast de publicatie organiseert de aanvrager een aantal publieke bijeenkomsten om dit thema en de resultaten te bespreken.

website

drive.google.com