<
toekenningen

Regeling Architectuur → Activiteitenprogramma

De Reizende Boom

Hein van Duppen

€ 22.500

Hein van Duppen ziet met vraagstukken als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en leefbaarheid de noodzaak om meer groen te realiseren in de stad. Met het project De Reizende Boom wil van Duppen via evenementen rondom de boom bewoners en professionals bij elkaar brengen om samen na te denken over de toekomst van de stad. Het project inspireert en stimuleert burgers om zich actief in te gaan zetten voor het vergroenen van hun leefomgeving. De Reizende Boom bezoekt verschillende bestemmingen en gaat in gesprek met de omgeving. Op de website kunnen mensen verhalen, foto's en belevenissen van zijn verblijf met elkaar delen. Zo ontstaat een reisverslag als uitgangspunt voor een publieksgesprek (samen met CAST) met/tussen bewoners en professionals. Daarnaast is de boom onderdeel van een expositie georganiseerd door Kunstloc. De Reizende Boom is een instrument om met bewoners na te denken over de inrichting van onze leefomgeving. Zijn reisverslag geeft inzicht in verschillende belangen en ideeën, en in de betekenis van bomen in de stad. Het project verbindt beleidsmakers en ontwerpers van de stad met de gebruikers, om samen de opgaves van de stad te agenderen. Naast CAST en Kunstloc zijn Gemeente Tilburg, Almere Centrum en Bright betrokken als samenwerkingspartner.

website

www.heinvanduppen.nl