<
toekenningen

Regeling Experiment → Onderzoek

De Schaduwzijde van de Klank

Fengler

€ 9.125

Het experiment 'De Schaduwzijde van de Klank' behelst een sociaal artistiek onderzoek naar de implicaties van 'de canon' op het collectieve geheugen, onderlinge afspraken en hedendaagse rituelen aan de hand van het fenomeen 'vergeten' componisten.