<
toekenningen

De sociale steen

Afdeling Buitengewone Zaken

€ 10.000

Afdeling Buitengewone Zaken en OpenEmbassy gaan samen met gemeenten een aanpak ontwikkelen voor de huisvesting van nieuwkomers. Het project 'De sociale steen' is een samenkomst van de sociale kant van wonen met de praktische realiteit van het huisvestingsvraagstuk. Binnen gemeenten is er vaak sprake van sterke verzuiling tussen deze twee domeinen. Dit komt het integratieproces van nieuwkomers en de buurt waarin ze gaan wonen niet ten goede. Met de expertise van de doelgroep en de kracht van kwalitatief onderzoek worden via Design Probes concrete oplossingen ontwikkeld om de werkwijze van gemeenten structureel te veranderen en te komen tot een geslaagde huisvesting van nieuwkomers.

website

www.afdelingbuitengewonezaken.nl