<
toekenningen

De Spouwmuur & de Bouwplaats

Studio Makkink & Bey

Studio Makkink & Bey voerde in de eerste helft van 2020 een onderzoek uit naar het toekomstige maakonderwijs op de nieuwe locatie van X11, een vmbo school voor media en vormgeving in Utrecht. Met het model van een Spouwmuur ontwikkelde Studio Makkink & Bey een concept om X11 meer flexibiliteit te geven bij het gebruik van ruimten, en zich tegelijkertijd met de buitenwereld te verbinden. In een tweede fase van onderzoek willen de ontwerpers het model van de Spouwmuur verder ontwikkelen en testen. Naast het vormgeven van de Spouwmuur als brug tussen de onderwijs- en de werkomgeving, willen de ontwerpers ook onderzoek verrichten naar de invulling en de programmering van de ruimtes. Het onderzoek richt zich net als de eerste fase op de Merwerdekanaalzone, waar zich X11 mogelijk gaat vestigen. In het gebied, dat de komende 15 jaar van een defensieterrein tot een gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren ontwikkelt, zijn momenteel veel makers gevestigd die werken in de werkvelden waarin ook onderwezen wordt binnen X11. De ontwerpers willen verkennen of Spouwmuren ruimte kunnen bieden voor gedeelde faciliteiten en aan werk- en onderwijsplekken waarvan zowel scholieren als de makers uit de buurt gebruik van kunnen maken. Studio Makkink & Bey wil het braakliggende terrein, waar X11 zich mogelijk wil vestigen, omvormen als tijdelijke leeromgeving. De bouwplaats zal een rol spelen in een lessenserie binnen Maatschappijleer en Fotografie om ook in de vervolgfase van het onderzoek scholieren en makers bij het onderzoek betrokken te maken. De studenten van X11 zijn van begin aan betrokken bij de ontwikkeling van de toekomstvisies voor het nieuwe gebied. Zo ontstaat vroeg contact tussen de studenten en de toekomstige leeromgeving.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

www.studiomakkinkbey.nl