<
toekenningen

De Spouwmuur van X11

Studio Makkink & Bey

Samen met X11 wil Studio Makkink & Bey de mogelijkheid onderzoeken om binnen het schoolgebouw ruimtes te reserveren voor externe partijen, om zo uitwisseling van kennis en expertise mogelijk te maken. Hierbij bevinden de partijen zich in de 'spouwmuur' van X11, waar ze een overgangszone vormen tussen de 'buitenwereld' en de educatieve omgeving van de school zelf. Ze hebben een deur naar buiten en een deur naar binnen, die ze naar eigen inzicht open en dicht kunnen doen. Naast een onderzoek naar de mogelijkheid om mensen, bedrijven en instellingen binnen de muren van de school te halen om daar te werken, wil het team tevens onderzoeken wat het zou betekenen als de school zich verplaatst naar de spouwmuur van een andere partij, te beginnen met de ontwerpstudio van Studio Makkink & Bey. Het ontwerpend onderzoek is bij beide opties tweeledig. Enerzijds verdiept zij zich in het ontwerp en de vormgeving van deze spouwmuren. Anderzijds onderzoekt zij de invulling en programmering van deze ruimtes, en mogelijke partijen die interessant zijn om als onderwijsinstelling aan je te binden.

Meer informatie over de tweede fase van dit project

website

www.studiomakkinkbey.nl