<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

De stad als toevluchtsoord

Studio Natuur Inclusief + Vogelbescherming Nederland

€ 30.000

Studio Natuur Inclusief onderzoekt met behulp van Vogelbescherming Nederland de mogelijkheden van biodiversiteit in jaren '70 en '80 wijken in Nederland. De transitie biedt kansen in het behouden en versterken van biodiversiteit binnen de verwachtte herstructurering en grootschalige renovatie. Aan de hand van een casestudie in de wijk Buitenhof te Delft vertalen beide partners deze ruimtelijke herstructurering naar ontwerppatronen waarin ze de biodiversiteit groter maken. Bovendien bieden ze met dit voorbeeld mogelijk ook oplossingen voor soortgelijke wijken. De Vogelbescherming benoemt dat vogels een belangrijke bio-indicator zijn die inzicht kunnen geven in de gesteldheid van biodiversiteit in de omgeving. De Huismus, Waterhoen en Zwartkop hebben specifieke voorwaarden om te overleven in een groene en gezonde omgeving. Hierdoor zijn deze vogels goede representanten voor een complex netwerk aan organismen en fungeren als ambassadeurs voor de biodiversiteit van de Buitenhof. De Gemeente Delft gaat in samenwerking met Studio Natuur Inclusief en Vogelbescherming Nederland drie workshops faciliteren waarin kennis wordt gedeeld over het bevorderen van ecosystemen en hoe deze kunnen bijdragen aan de menselijke leefomgeving. Tot slot zal er een conferentie plaatsvinden in samenwerking met TU Delft Stedelijke Ecologie waarin de resultaten gepresenteerd worden.

website

www.ruimtelab.nl