<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling

De Stad als Toevluchtsoord

Studio Natuur Inclusief

€ 10.000

Volgens Studio Natuur Inclusief neemt de biodiversiteit overal in rap tempo af, zo ook in de stad. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland, onderzoeken ze hoe deze versterkt kan worden door ruimtelijk ontwerp. Zij richten zich in dit ontwerpend onderzoek specifiek op de biodiversiteit van vogels in Randstedelijke wijken uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw. De verwachte grootschalige renovatie van deze wijken de komende jaren biedt mogelijkheden biodiversiteit in de ontwerpopgave mee te nemen. Bovendien kunnen deze wijken zo een nog betere groene verbinding tussen buitengebied en stadscentrum vormen. In de eerste fase van het project wordt één wijk als case-study geselecteerd. Vervolgens worden teams van ontwerpers, experts en lokale stakeholders samengesteld en wordt met de Vogelbescherming bepaald hoe de biotoop van vogels in de gekozen wijk er uit ziet.

website

www.ruimtelab.nl