<
toekenningen

De toekomst van ZOHO

ZOHOcitizens

€ 25.000

Tijdens de economische crisis hebben de woningcorporatie Havensteder en Stipo een strategie ontwikkeld voor slow-urbanism in het Rotterdamse Zomerhofkwartier. Uit deze strategie is een scala van initiatieven voortgekomen, dat bijgedragen hebben aan de leefbaarheid van het gebied. ZOHOcitizens is sinds 2016 actief in het gebied en bestaat uit een groep van betrokken bewoners en ondernemers. Voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied stelt de gemeente Rotterdam en Havensteden een aanbestedingstraject op, met het doel al het vastgoed te verkopen voor een omvangrijke woonprogramma. Tegelijkertijd is men zich bewust van de opgebouwde waarde in ZOHO en van het belang van de voortzetting van het experimentele karakter van het gebied. Daarom werden ZOHOcitizens gevraagd om mee te denken over de kader van de uitvraag. Naar aanleiding van dit verzoek vertaalden de ZOHOcitizens de waarde in het gebied in de zogenaamde ZOHO-principes die meegenomen zullen worden in het schrijven van de tender. Om de ZOHO-principes te concretiseren en te waarborgen tijdens en na de transformatie van het gebied zet ZOHOcitizens een stadslab op. Eerste activiteit van het stadslab is om zitting te nemen in de jury die de inzendingen beoordeelt.

website

www.zohorotterdam.nl