<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

De Toekomstbestendige Koegraspolder

FABRICations i.s.m. gemeente Den Helder

€ 29.120

De Koegraspolder vertegenwoordigt binnen Nederland het grootste aaneengesloten oppervlak aan bollenvelden, en mede dankzij diens unieke ligging aan de kust is het gebied een gewilde vakantiebestemming en woonlocatie. Echter, met grote uitdagingen zoals verzilting, de stikstofcrisis en de energietransitie is de streek niet verzekerd van een kleurrijke toekomst. Hoewel de opgaven voor het gebied evident zijn, heeft dezelfde complexe opeenstapeling van opgaven de afgelopen 15 jaar voor een impasse gezorgd in de planvorming voor het gebied. Doormiddel van een uitgebreide scenariostudie beogen FABRICations, Mandaworks, en Gemeente Den Helder samen met een diverse groep van lokale belanghebbenden perspectieven te schetsen voor het ontwerp van een toekomstbestendige Koegraspolder.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.fabrications.nl