<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

De Wolk

Elisabeth Tonnard

€ 1.804

Elisabeth Tonnard maakt een speciale uitgave ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad Middelburg naar aanleiding van de poëzie van P.C. Boutens. Ze maakt een experimentele bewerking van zijn werk dat tot een nieuwe, eigentijdse beleving dient te leiden. Het werk heeft zowel een literaire als visuele component met een 'wolk' van tekst en witruimte die in alle richtingen te lezen is. Het resultaat wordt uitgebracht als onderdeel van de Slibreeks, een serie boekjes op A6-formaat waarin vorm en inhoud een geheel vormen. In deze dertigjarige serie worden in Nederland nog niet eerder gepubliceerde teksten gepubliceerd. De uitgever is Den Boer|de Ruiter te Vlissingen.

website

elisabethtonnard.com