<
toekenningen

De Zelfrijdende Stad, Driving Lab Rotterdam/Den Haag

Except integrated sustainability

Volgens Except is de opkomst van meer autonome mobiliteitsvormen een niet te stoppen trend met grote gevolgen voor de toekomst van stedelijke mobiliteit. Tegelijkertijd signaleert ze een aantal aanverwante trends die onze mobiliteitspatronen beïnvloeden en in de toekomst verder zullen bijdragen aan een schoner, fijnmaziger, toegankelijker, veiliger en meer divers vervoersaanbod. Except onderzoekt samen met onder andere Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en stedenbouwkundig ontwerpbureau Posad aan welke randvoorwaarden de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer moet voldoen om bij te dragen aan de verduurzaming van de stad. Daarbij wordt onderzocht hoe zelfrijdend vervoer bijdraagt aan een autonome, veerkrachtige en rechtvaardige stad. In een ontwerpend onderzoek worden kansen voor synergie tussen zelfrijdend vervoer en de stedelijke leefomgeving verdiept en uitgewerkt. Aan de hand van pilotprojecten in Rotterdam, Schiedam en Capelle aan de IJssel worden oplossingen voor verschillende stedelijke contexten verkend. De genoemde gemeenten zijn bij het project betrokken.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier