<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

Deep Planetary Sensing

Annika Kappner

€ 18.570

Annika Kappner ontvangt een subsidie voor het project 'Deep Planetary Sensing'. Het project behelst een participatief artistiek onderzoek waarvoor soundwalks, performances, installaties en meetups worden ontwikkeld en georganiseerd. Het doel van het project is de connectie tussen onze individuele lichamen en de groep te versterken en weer in contact te treden met de Aarde. Deep Planetary Sensing biedt een alternatieve strategie in het leggen van deze connecties door te kijken naar de rol en betekenis van nieuwe technologieën in dit proces. Een van de onderzoeksvragen richt zich bijvoorbeeld op de lichamelijke dimensie van digitale verbondenheid. Partners in het project zijn Hackers and Designers, Het Nieuwe Instituut, The Hmm en Serpentine Galleries in Londen.