<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

DeepSteward

Foamlab Amsterdam

€ 12.500

Theun Karelse en Ian Ingram vertrekken vanuit de opvatting dat machines in hun perceptie van een natuurlijke omgeving of landschap zich louter baseren op de datasets die ze gevoed krijgen van de mens. Kan een kunstmatige intelligentie getraind worden om de wereld te zien voorbij antropocentrische datasets? In het project 'DeepSteward' laten Karelse en Ingram een machine met kunstmatige intelligentie rechtstreeks en alleen maar door dieren en planten getraind worden. Hiermee willen ze onderzoeken of een machine die niet onder menselijk toezicht opereert, zal opkomen met een geheel eigen taxonomie van de lokale flora en fauna, die radicaal verschillend is met de classificaties zoals wij die kennen. Voor alle dingen die de 'DeepSteward' machine in zijn omgeving tegenkomt, worden door middel van algoritmes eigen namen gegenereerd. Tijdens het project zal de machine worden vergezeld met een tweede machine die wel onder menselijk toezicht staat en gevoed wordt met bestaande datasets. Dit vanwege de mogelijkheid om de observaties van beide machines te vergelijken in geval van een eventueel voor de mens onherkenbare classificatie. De testomgeving van het experiment zijn de twee vijvers buiten Het Nieuwe Instituut.