<
toekenningen

Defining Design Indicators for Economic Development - Wall Research

Wall Research

Het onderzoeksvoorstel richt zich op de vraag welke ontwerpindicatoren van invloed zijn op de economische ontwikkeling van een regio en tot welke nieuwe ruimtelijke typologieën dit kan leiden. In het voorstel wordt onderzocht hoe de concurrentiepositie van economische clusters in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag met ruimtelijke maatregelen kunnen worden versterkt. De onderzoekers stellen in hun analyse de volgende drie schaalniveaus centraal: internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid, regionale verbondenheid en de lokale kwaliteit van werklocaties en business districts als interactiemilieu. Via een inventarisatie van mogelijke ruimtelijke indicatoren voor economische ontwikkeling, een internationaal benchmarkonderzoek, een aantal expertmeetings en een statistisch onderzoek wordt voor elk van de schaalniveaus een set meetbare ontwerpindicatoren opgesteld, die ook in andere regio's kunnen worden toegepast. In het onderzoek werkt Wall Research samen met De Zwarte Hond en MvtHoff ontwerp en onderzoek. Daarnaast worden diverse kennisinstellingen en lokale organisaties betrokken die zich met de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio bezighouden.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'De Attractieve Regio' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-