<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Delta Plan x

ZUS

€ 7.500

'Delta Plan X' is een initiatief van ZUS voor het denken over en visualiseren van de toekomst van Nederland binnen de context van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Hun visie daarbij is om op deze manier grip te krijgen op de veelzijdigheid van onderwerpen die hiermee van doen hebben en dat te gebruiken in het nadenken over de toekomst van de stedenbouwkundige discipline. Het toekomstperspectief hangt niet aan een specifiek jaartal, maar naar een zeespiegelstijging van 3 meter en de mogelijke toekomst die hierbij kan horen. Belangrijk is dat de aanvragers de stijging niet alleen als dreiging zien, maar juist als nieuwe context en kans om Nederland op een andere manier te benaderen. Het doel van het project is om publiek debat te stimuleren aan de hand van verschillende evenementen en daarmee betrokkenen te engageren. Samen met een scala aan kennisinstellingen, overheden en marktpartijen wordt gewerkt aan het opstellen van een raamwerk voor een stress-test in een grote stad. Daarnaast ontwikkelen ze een ruimtelijke planningsagenda en gaan ze aan de slag met verschillende testgebieden in de delta. Tijdens de startfase worden daarvoor geschikte locaties gezocht, wordt cofinanciering georganiseerd en werkt het team aan een geschikt format voor de verschillende publieke evenementen.

website

www.zus.cc