<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Demoversie Lotsheim (werktitel)

Stichting Toneelgroep Stormvogels

€ 4.200

Sinds 2018 onderzoekt Stormvogels hoe principes uit videogames kunnen worden vertaald naar het theater en gebruikt om het publiek te confronteren met ethische kwesties rondom de maakbaarheid van de mens. Dit jaar staat het onderzoek naar de multiplayer game centraal en ontwikkelt Stormvogels de theatervoorstelling 'Lotsheim' (werktitel). Het script van Lotsheim is gebaseerd op een beslisboom en gemaakt voor een publiek van zes personen, die ieder een personage belichamen en gezamenlijk een mysterie rondom een dokter en zijn zoon ontrafelen. Stormvogels bevindt zich in de startfase van de voorstelling. Hierin wordt een demoversie ontwikkeld om de vertaling van gaming narratieven naar theaterscript en vormgeving te testen op een publiek dat bestaat uit programmeurs en mogelijke samenwerkingspartners uit het digitale cultuurveld en theater. Belangrijk hierin is de ontwikkeling van een geluidsontwerp door René Thie dat bijdraagt aan de immersieve ervaring van de voorstelling. Door middel van 'bone-conducting headphones' met binauraal geluid en de ontwikkeling van een software-systeem dat de beslisbomen van het verhaal bijhoudt, wil Stormvogels een vorm van 'gedachte-geluid' creëren.

website

www.toneelgroepstormvogels.nl