<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Programma

Demystifying the Smart City

Sensor Lab

€ 23.500

Stichting Sensor Lab tracht de verborgen aspecten van de smart cities onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Door de almaar toenemende invloed van data, is het van belang dat burgers begrijpen hoe zij worden gemonitord in de publieke ruimte. Hoe verhoog je de transparantie van gemeenten en bedrijven? Hoe worden inwoners geïnformeerd over (de privacy van) de verzamelde data en zijn er tools of instanties die hun hiertegen kunnen beschermen? 'Demystifying the Smart City' is een onderzoek naar de wijze waarop ontwerp kan worden ingezet ten behoeve van de smart cities. In een samenwerking met makers, ontwerpers, professionals en studenten worden enkele proof of concepts en een visuele taal ontwikkeld die alle elementen binnen de smart city tracht te onthullen. Voor dit project werkt onder meer Sensor Lab samen met Utrecht University, HKU en Creative Coding Utrecht.

website

www.sensorlab.nl