<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Design for Legacy

FAST

€ 33.638

FAST ziet dat bij internationale humanitaire missies veel partijen, zoals legers, NGO's en internationale instellingen, actief zijn. De fysieke aanwezigheid van deze organisaties uit zich in vaak zelfvoorzienende compounds. De aanvrager stelt dat deze compounds een positieve invloed op de lokale leefomgeving zouden kunnen hebben. Bij terugtrekking worden deze compounds echter meestal geheel ontmanteld. De aanvrager onderzoekt hoe je in het ontwerp van compounds al rekening kan houden met hergebruik na afloop van een missie. Kan zo'n plek als katalysator voor de lokale ontwikkeling kunnen dienen? FAST heeft voor het project de steun van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gezamenlijk hebben zij de huidige Nederlandse missie in Mali gekozen als pilot. FAST werkt samen met een econoom en antropoloog. Voor het onderzoek zal FAST in Gao, Mali de lokale situatie in kaart brengen en overleggen met lokale stakeholders en bewoners. Vervolgens zal zij op basis daarvan voorstellen ontwikkelen hoe compounds beter kunnen aansluiten op de lokale situatie tijdens en na humanitaire missies. De ministeries zullen helpen het resultaat te presenteren aan de Verenigde Naties.

website

www.seamlessterritory.org