<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Ideeënprijsvraag

Design for Peace

LATRA

€ 24.955

LATRA organiseert een 'maker challenge' waarin creativiteit en innovatie ingezet wordt de integratie van asielzoekers in Europese landen te bevorderen. De challenge richt zich specifiek op oplossingen die bijdragen aan digitale innovatie, educatie en creatieve competenties. Het project bestaat uit een open oproep, een hackathon en een symposium. De open oproep wordt wereldwijd uitgezet en moet drie veelbelovende voorstellen opleveren. Deze voorstellen worden tijdens een hackathon die in Londen plaatsvindt verder uitgewerkt. Aan de hackathon nemen twintig ontwerpers, makers, producenten en programmeurs deel, die onder begeleiding van zes Nederlandse en zes Britse tutoren aan zowel de geselecteerde voorstellen gaan werken als eigen ideeën genereren. Tijdens het symposium vindt er kennisdeling plaats over de gegenereerde ideeën en presenteert men deze aan geselecteerde stakeholders en mogelijke partners voor verdere ontwikkeling.

website

www.latra.gr