<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Design Thinking = Design Doing!

ST-DUO

€ 7.500

ST-DUO publiceerde in 2020 haar 'Manifesto for a Better World: hoe design de wereld beter kan maken'. Na dit manifest ging ST-DUO op zoek naar projecten om haar visie in praktijk te brengen. Met het project 'Design Thinking = Design Doing!', ontwikkelt ST-DUO een inclusieve ontwerpmethode waarin experiment en samenwerking met mensen met een beperking een essentieel onderdeel is van het proces. Het team beoogt samen met de doelgroep te onderzoeken hoe een bestaande methodiek kan worden omgezet in een visueel inclusief design. De vraag die ST–DUO in het onderzoek stelt, is hoe zij als ontwerpers skills en kennis inzetten om culturele, politieke, sociale en natuurlijke systemen te verbeteren. Dit wil ST-DUO doen op basis van de vijf stappen van de social-designmethodiek. ST-DUO werkt hierin nauw samen met Stichting Misiconi, een dansgezelschap waarin mensen met en zonder beperking wekelijks trainen. Het doel van het (voor)onderzoek is het ontwikkelen van methodes om de doelgroep te betrekken bij het maken van een design, zodat het echt een co-creatieproces wordt en zij eigenaarschap voelen over het design.

website

st-duo.com