<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

Designalism als Antwoord op Scheefgroei

ACED

ACED pleit voor de realisatie van media en media-uitingen die optimaal aansluiten bij diverse doelgroepen. Het jaarprogramma van 2022 richt zich op het ontwikkelen van Designalism Newsroom, Designalism Database, Designalism Podcast, Designalism Daily en de Release Party. ACED staat stil bij de vijf belangrijke gebieden waar maatschappelijke ongelijkheid duidelijk zichtbaar is: economie, politiek, onderwijs, identiteit en gezondheid.