<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 2-jarig Activiteitenprogramma 2021–2022

Designing Cities for All of Us

Stichting Pakhuis de Zwijger

€ 349.560

Pakhuis de Zwijger is sinds 2006 een publieke ontmoetingsplaats waar kunstenaars en ontwerpers samenkomen met wetenschappers, beleidsmakers, praktijkdeskundigen en 'gewone burgers' in al hun diversiteit. Als platform voor creatie en innovatie richt het instituut zich met haar programmering op de stad, in het bijzonder 'steden in transitie', die de omvangrijke en complexe 'urban challenges' verbinden met de ont- werpende en verhalende kracht van de creatieve industrie.

Het activiteitenprogramma Designing Cities For All of Us heeft als centrale vraagstelling: Hoe kunnen ontwerpers, binnen de context van de superdiverse stad, bijdragen aan het creëren van inclusieve steden van, voor en door iedereen? Pakhuis de Zwijger (PdZ) laat zich hierbij leiden door de volgende ontwerpcriteria voor steden: deze moeten respectvol, veilig, functioneel, begrijpelijk, duurzaam, betaalbaar, toegankelijk, aantrekkelijk en gezond zijn voor iedereen. Het platform wil op deze wijze bijdragen aan een toekomst waarin deze criteria als vanzelfsprekend beschouwen en we waarden zoals gelijkheid, inclusie en rechtvaardigheid vooropstellen.

In het programma onderzoekt en bevraagt het platform samen met design experts en community leaders hoe de stad (her)ontwerpen kan worden tot een inclusieve plek. Hierbij is het doel ervoor te zorgen dat “iedereen - ook toekomstige generaties - ongeacht capaciteiten, etniciteit, gender(identiteit), leeftijd en culturele achtergrond, met gelijke kansen kan deelnemen aan sociale, economische, culturele en vrijetijdsactiviteiten.” PdZ richt zich daarbij niet enkel op de traditionele middelen zoals stadplanning en stedenbouw maar belicht in haar programma het vormgeven van producten, diensten, services, plekken en systemen. Het activiteitenprogramma beoogt verdieping aan te brengen in zowel het professionele als burgerlijke discours over inclusieve ontwikkeling.
Het programma bevat een breed scala aan activiteiten zoals LIVECAST-uitzendingen vanuit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, podcasts, expert tafels, community meetings, research calls, symposia, presentaties, en publicaties. Door middel van een fellowship programma betrekt PdZ elk kwartaal een andere ontwerper bij het programma. Deze lokale en internationale ontwerpers krijgen een vrije rol en jagen de discussie aan over (maatschappelijke) ontwerpvraagstukken door middel van bijvoorbeeld presentatie en dialoog, design interventies in de openbare ruimte, en het schrijven van essays en columns.

website