<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

Designkwartier

€ 15.000

Designkwartier Den Haag bezorgt het publiek met een mix van design pop-up stores, ateliers, straatactiviteiten, debatten en tentoonstellingen drie dagen lang een blik op de hedendaagse, Nederlandse vormgeving. In de presentaties ligt de nadruk op het kennismaken met de ontwerper en het tonen van het verhaal achter producten, om zo meer inzicht te bieden in de vervaardiging ervan. De Stichting Designkwartier Den Haag beoogt trendsettende ontwerpers te selecteren, die met hun werk en ideeën nieuwe perspectieven op maatschappelijke problemen kunnen bieden. Designkwartier wordt tevens ingezet als platform voor jonge ontwerpers om hun netwerk uit te breiden en om kennisoverdracht te faciliteren. Met een netwerkavond, pecha-kucha presentaties en een start-up workshop met medewerking van Rabobank Den Haag wordt professionalisering van de ontwerpers verankerd in het programma. Het festival vindt plaats van 27 tot en met 29 mei 2016 op circa vijftig locaties in het Zeeheldenkwartier. Tevens wordt in toenemende mate samenwerking gezocht met inhoudelijke en commerciële partners, zoals het Gemeentemuseum Den Haag, Panorama Mesdag, Stroom en lokale ondernemers.

afbeelding: Johan Nieuwehuize.

website

www.designkwartier.com