<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Dictionary of Digital

Nadia Piet Creative

€ 2.400

'Dictionary of Digital' is een ontwerponderzoek met als doel om collectieve reflectie op onze emotionele relatie met digitale technologieën te faciliteren. Nasio Piet Creative wil de notie van technologie als iets 'kouds' en 'vijandigs' bevragen en mensen uitnodigen hun persoonlijke en emotionele relatie met digitale technologieën te erkennen, te onderzoeken en te bespreken. Dit zal plaatsvinden in de vorm van workshops, dialogen en het ontwikkelen van nieuwe woorden (neologismen). Het doel is om door nieuwe woorden te creëren een nieuw soort gesprek wordt geopend. Observaties uit deze gesprekken zullen worden gebruikt om dieper inzicht te geven in het fenomeen digitale cultuur. In de onderzoeksfase zal het concept worden ontwikkeld voor twee trial workshops, een expert worden geraadpleegd, de relevantie van het project worden aangescherpt, de potentie van 'machine learning' worden onderzocht en met potentiële partners worden gepraat voor de implementatie van het project.

website

nadiapiet.com