<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Diego Manuel Yves Grandry

Ontwerper Diego Manuel Yves Grandry studeerde Interactive Media Design aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. In zijn praktijk creëert hij met behulp van tools uit de digitale wereld nieuwe verhalen over 'de ander'. Hij hoopt dat mensen zich beter kunnen inleven en meer begrip krijgen. Grandry heeft een zusje met een neurologische aandoening: het RET-syndroom. Tijdens het ontwikkeljaar wil Grandry werken aan de ontwikkeling van alternatieve therapiemethoden voor mensen met dit syndroom. Hij maakt hierbij gebruik van Virtual Reality-technologie om hun bewegingen te animeren. Hiervoor werkt hij vanuit de kunst samen met de medische wereld, onder anderen met neuroloog Nicolai Joost (UMC+ Utrecht) en psychiater Gabriel Brun (Charles Perrens Hospitale in Bordeaux). Daarnaast zoekt hij uitwisseling met families van Rett-syndroomdragers in Nederland en Frankrijk. Het uiteindelijke doel is om een leemte op te vullen waar traditionele medische behandelingen tekortschieten en gezamenlijk alternatieve zorgsystemen op te bouwen. De aanvrager wil workshops volgen bij het VR learning Lab in Leiden. Hij benaderde kunstenaar en ontwerper Ali Eslami als mentor en heeft contact met kunstenaar Kévin Bray. Grandy presenteert de resultaten van zijn onderzoek in een serie online video's. Daarnaast hoop hij zijn werk tijdens het IMPAKT festival te tonen.