<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Different Ways of Seeing Nature

Ontwerpbureau Sanne Horn

€ 7.336

Zelfstandig ontwerper Sanne Horn wil met het project 'Different Ways of Seeing Nature' de persoonlijke en creatieve relatie tussen ontwerpers en natuur stimuleren. De definitie van natuur in dit project is: elke vorm van levend materiaal. De toepassing ervan kan variëren van het ontwerp van een natuurgebied tot het ontwerpen van een straatprofiel met enkel gras en bomen. Het project start naar aanleiding van de recent gestarte artist-in-residence-periode bij de Albers Foundation in Carraigh-na-gcat, in Ierland, en gaat vervolgens naar Nederland waar het bij Zone2Source in Amsterdam een vervolg zal krijgen. De aanvrager richt in Ierland de tuin in als laboratorium, waarna mensen vanuit zeer uiteenlopende beroepsgroepen en expertises de tuin gaan benaderen en gebruiken. Het project moet toewerken naar een levend archief ('toolbox') dat zal dienen als inspiratiebron voor alle ontwerpers die werken met levend materiaal. Het begrip 'levend archief' wil zeggen dat het geen statische inhoud bevat, maar een inhoud die steeds kan worden aangevuld. De exacte vorm van de toolbox wordt tijdens de startfase verder uitgewerkt. Het kan variëren van een publicatie tot een digitaal product. Cees de Boer en Alice Smits hebben hun medewerking toegezegd.