<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Diffraction, interaction, interference, reinforcement, difference

Davy van Gerven

€ 7.500

'Diffraction, interaction, interference, reinforcement, difference' is een onderzoek van scenograaf Davy van Gerven naar de invloed van het posthumanisme op de virtuele ruimte en de waarde en betekenis hiervan voor scenografie. De eerste fase van het project is gericht op literatuuronderzoek, gesprekken met wetenschappelijke experts en theorievorming geïnspireerd door de ideeën van de post-humanistische filosoof Karen Barad. Daarna ontwikkelt Van Gerven in samenwerking met theaterregisseurs Zino Wey en Gable en Romy Roelofsen op basis van het verzamelde materiaal een performance of ingreep. Ook schrijven Zine Wey en Gable Roelofsen literaire teksten. Van Gerven vertaalt vervolgens de performance met een grafisch vormgever tot een website, waarbij wordt gezocht naar een vorm van immersie en interactie tussen de bezoeker en de website. Met het project onderzoekt Van Gerven zowel hoe de virtuele ruimte theatraal ingezet kan worden, als hoe de theaterruimte virtueel gemaakt kan worden. Hij wil hiermee een nieuwe kijk bieden op de beroepspraktijk als scenograaf en zal de bevindingen van het onderzoek delen met vakgenoten en studenten.

website

davyvangerven.com