<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Digital Caucasus

Margarita Osipian

€ 7.500

Curator Margarita Osipian (NL) ontwikkelt samen met Aram Gyumishyan van TUMO Centre for Creative Technologies in Armenië een workshopprogramma en de tentoonstelling 'Digital Caucasus'. TUMO is een educatief centrum voor jongeren in Yerevan, dat werkt op het kruispunt tussen design en technologie. In Armenië vinden sterke culturele, economische en politieke verschuivingen plaats door investeringen in de technologiesector. De aandacht is nu vooral gericht op technische innovatie en weinig op creatieve, artistieke ontwikkeling. Met dit programma willen de initiatiefnemers de waarde van autonoom en kritisch artistiek onderzoek laten zien. In de startfase wordt een definitieve selectie gemaakt van deelnemers en locaties en worden de partnerschappen versterkt met de overheid, cultuurfondsen, cultuurcentra en design academies in Nederland en Armenië. Een longlist van beoogde Nederlandse makers bestaat uit: 'windweb.surf' van Bente Brunia, 'Mating Dance' en 'Wifibles' van Jelle Reith, 'Non-Linear Trajectories' van Juan Arturo Garcia, lichtinstallaties van Nikki Hock, 'The Initimate Earthquake' van Sissel Marie Tonn en Jonathan Reus, 'input=output' van Isabel Mager.

website

margaritaosipian.hotglue.me