<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Digital Witchcraft: incubating a public platform for the analyses and promotion of intersectional non-confirming technologies

Danae Tapia

€ 7.500

Het project vertrekt vanuit een artistiek onderzoekstraject dat in eerste instantie is ondersteund door de Mozilla Foundation. Vanuit hun fellowship programma hebben onderzoekers op verschillende plekken in de wereld veldonderzoek kunnen doen naar non-conformistische benaderingen van technologie. Aan bod kwamen bijvoorbeeld de straatnetwerken in Havanna, de boeddhistische Android tempel in Kyoto en de veiligheidsinfrastructuur van de Tibetaanse diaspora. Met de startsubsidie wil Danae Tapia het initiatief nemen voor het starten van een mediaplatform waarin de kennis die is opgedaan tijdens het onderzoek en in latere speculatieve designsessies beschikbaar wordt gesteld voor een breed publiek.