<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Dirk Frieling - samen Nederland maken

Vereniging Deltametropool

€ 28.771

Vereniging Deltametropool (VDM) werkt aan een publicatie over Dirk Frieling (1937-2011), een sleutelfiguur in de Nederlandse ruimtelijke ordening en naoorlogse stedenbouw. De publicatie vertelt de rijke traditie van het plannen van ons land en de vernieuwende manier waarop Frieling hiermee omging door het verzamelen en analyseren van data en het initiëren van ontwerpend onderzoek. Hij werkte in de stadsvernieuwing van Amsterdam, gaf leiding aan het ontwerp van Almere, adviseerde bij de vernieuwing van de Bijlmermeer, was initiator en inspirator van manifestaties als Nederland Nu Als Ontwerp 2050, Het Metropolitane Debat en Vereniging Deltametropool. Ook als leraar, mentor en adviseur toonde hij zijn meesterschap. In zijn denken en handelen koppelde Frieling de ruimtelijke vakgebieden aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Hij was hierbij zijn tijd vaak ver vooruit. Zo onderkende hij vroegtijdig de ingrijpende verandering van het ruimtelijke 'research & development' beleid in Nederland. Waar de overheid dit altijd als haar taak had gezien, moest de ideeontwikkeling vanaf de jaren 1980 steeds meer buiten de overheid plaatsvinden. Frieling introduceerde hiervoor nieuwe vormen en liet zien hoe het vakgebied ook in de toekomst de expertise voor het algemeen belang kon inzetten. Auteur Fred Feddes koppelt het gedachtegoed en de invloed die Frieling ook nu nog heeft op onze manier van ruimtelijk ordenen aan zijn levensloop en de maatschappelijke context op dat moment. Daarnaast trekt hij parallellen naar het nu om de huidige relevantie van zijn werken en denken expliciet te maken. Met deze publicatie wil VDM het unieke gedachtegoed van Frieling voor een breed geïnteresseerd publiek toegankelijk maken en hun kennis over ons geordende land aanvullen en verdiepen.

website

www.deltametropool.nl