<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Tentoonstelling

Discharge

Vibeke Mascini

€ 10.000

Ontwerper/kunstenaar Vibeke Mascini werkt aan een drieluik ontwerpprojecten waarin zij alternatieve opvattingen rondom elektriciteit onderzoekt in een combinatie van premoderne opvattingen en hedendaagse technologie. Voor het eerste deel van het project (met de titel 'Salvage') heeft ze met een startsubsidie samenwerkingen met wetenschappers, ontwerpers, overheidsmedewerkers en biologen in gang kunnen zetten om kennis te vergaren over de circulariteit van energie-omzetting en hedendaagse methodes van de generatie en opslag van elektriciteit. Daarbij gebruikt ze bronnen waarbij elektriciteit wordt opgewekt als restproduct van vernietiging, bijvoorbeeld in de vernietiging van een aangespoelde walvis, verboden en in beslag genomen goederen, of de vernietiging van een geografisch fenomeen als gletsjers, die door de verandering van het klimaat met grote snelheid smelten. Al deze vormen van vernietiging maken reeds deel uit van een infrastructuur waaruit elektriciteit wordt opgewekt en dat op ons net terecht komt. Ze beoogt door artistieke verbeelding en praktische toepassingen te verbinden impact te maken. Onder de titel 'Discharge' zet ze het project voort en gebruikt ze vormgeving om de verwondering rondom elektriciteit te hervinden en zo ons gebruik van de snelst groeiende en duurzaamste energiebron op positieve wijze te beïnvloeden. Ze ontwikkelt nog twee batterijen als onderdeel van een visuele, auditieve of anderszins zintuigelijke installatie. Voor 'Van cocaïne naar warmte-douanebatterij' wordt uitgegaan van de restenergie die vrijkomt bij de vernietiging van illegale, onderschepte goederen die door de douane in beslag zijn genomen. De installatie wordt gepresenteerd in Delfina Foundation (Londen, april 2020), tijdens Unfair20 (Amsterdam, mei 2020), in de Open Beeldenroute (Leiden, september 2020) en in een tentoonstelling bij Art La Borie (Solignac). De installatie die voortkomt uit een samenwerking met Kraftwerke Zervreila, een Zwitserse elektriciteitscentrale, wordt onder de titel 'Van smeltwater tot licht-gletsjerbatterij' gepresenteerd in een toonstelling bij puntWG (Amsterdam, oktober 2020) en in een projectpresentatie en podcast via Babs Bakels en VPRO (oktober 2020). De subsidie wordt tevens ingezet voor een vervolgpresentatie van de eerder gerealiseerde walvis-batterij en voor het vooronderzoek voor een publicatie als naslagwerk en als complimenterend onderzoek.

website

www.vibekemascini.com