<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Discourse of a Viral Boundary

Pei-Ying Lin en Yi-Fei Chen

€ 7.500

'Discourse of a Viral Boundary' is een onderzoeksproject van kunstenaar/ontwerper Pei-Ying Lin en social designer Yi-Fei Chen. Het onderzoek focust op de object-gefaciliteerde evolutie van het bewustzijn van mensen omtrent virale ontmoetingen. Lin en Chen constateren dat de kennis over virussen zoals COVID-19 met drastische snelheid evolueert, waardoor de menselijke cultuur en artefacten die hieruit ontstaan ook in razendsnel tempo veranderen. Volgens Lin en Chen kunnen veel individuen deze snelle verandering emotioneel niet bijhouden. Daarom onderzoeken ze of de artefacten waarmee we een grens creëren tussen onszelf en een virus, zoals mondkapjes, schermen en ontsmettingsmiddelen ook ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van het bewustzijn en om mentaliteitsveranderingen te katalyseren. Het project leidt tot een reeks tools, zoals regels, kaarten, objecten, rollenspellen, interviews en scenario's. Deze worden in workshops ingezet om het onderwerp, en de verlangens en angsten die hierbij spelen, bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt er een reeks van objecten gecreëerd om deze emoties te faciliteren en veranderingen te katalyseren. Deze objecten worden in scenario's geplaatst om hun gebruik en effect te toetsen. De resultaten worden gedeeld bij Zone2Source in Amsterdam in het voorjaar van 2021.