<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

Discovery Kit

Inger Marianne Wiering

€ 7.497

De 'Discovery Kit' is een box met tools die kinderen kunnen gebruiken bij het bekijken, meten, voelen, ruiken, proeven en zo ontdekken van het lichaam. Sommige tools hebben een duidelijke functie zoals meten en bekijken, andere tools kunnen de zintuigen stimuleren door bijvoorbeeld te voelen. Bij de box hoort een vragenlijst die kinderen kan helpen en uitdagen. Met de 'Discovery Kit' wil ontwerper Inger Marianne Wiering op een speelse en positieve manier bijdragen aan de (seksuele) lichamelijke ontwikkeling van een kind. De kit kan kinderen helpen om meer zelfbewust te worden en beter te weten hoe hun lichaam eruitziet. In samenwerking met Stichting Kind en Seksualiteit wil Inger Marianne Wiering de 'Discovery Kit' verder ontwikkelen voor gebruik op kinderdagverblijven, basisscholen of thuis. Het eerste ontwerp is gemaakt en met de startsubsidie wil Inger Marianne Wiering zich onder andere verder verdiepen in de materiaalkeuze, het maakproces, de markt en potentiële partners voor het project.

website

www.ingermarianne.com