<
toekenningen

Non-fictie Transmediaregeling → Website / applicatie

Dit geloof ik

Tangerine Tree

€ 25.000

Dit geloof ik is een transmedia project van Tangerine Tree, waarin kinderen tussen de 10 en 12 jaar de verschillende religieuze werelden van hun leeftijdsgenoten kunnen verkennen. Initiatiefnemers Debbie Kleijn en Janneke Geertsma beogen met deze vorm van kennisdeling tussen kinderen, handvatten aan te reiken om religieuze conflicten en actuele politieke ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen. Een onafhankelijke benadering van verschillende religies vormt daarbij het uitgangspunt. In twaalf portretten vertellen kinderen die opgroeien in een religieus gezin wat het geloof in de dagelijkse praktijk voor hen betekent. Daarnaast gaan de hoofdpersonen met elkaar in gesprek. Het project krijgt vorm in een website die wordt ontwikkeld op basis van mobile first en responsive design. Op de homepage ziet de gebruiker een carrousel van twaalf kinderen die is verdeeld in drie horizontale lagen die onderling kunnen draaien. Door de juiste match te maken komt de gebruiker op de profielpagina van de hoofdpersoon. Deze pagina's bevatten tegels waaraan korte fragmenten of foto's zijn gekoppeld over verschillende aspecten van het geloof en de beleving van het kind. Tangerine Tree onderzoekt de mogelijke toepassingen van het project voor gebruik in het onderwijs en de koppeling met social media.

Dit project is ondersteund in het kader van de Non-Fictie Transmediaregeling die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds uitvoerde. De Non-Fictie Transmediaregeling was gericht op het onderzoek naar nieuwe journalistieke vormen van online storytelling en innovatieve combinaties van mediagebruik. De regeling had als doel makers in staat te stellen nieuwe verhalen te vertellen en een nieuw publiek te bereiken.

website

www.tangerinetree.nl