<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Dit is geen Ondergoed Collectie

Guusje de Bruin

Hoe kunnen we onze vaardigheden in modeontwerp op experimentele en multidisciplinaire manier inzetten en het fluïde concept van vrouwelijkheid beeldend maken, om in het verlengde hiervan mode als discipline te verkennen en te bevragen? Dat is de centrale vraag in het project 'Dit is geen Ondergoed Collectie'. Bij wijze van onderzoek worden interviews gehouden over vrouwelijkheid, wordt theoretisch onderzoek gedaan naar historische en hedendaagse visies op vrouwelijkheid, en de invloed van beweging op vorm bestudeerd. De verzamelde kennis zal worden omgezet in een uitgebreid vormonderzoek waarvoor in verschillende media wordt gewerkt, waaronder 3D-ontwerp, illustratie en fotografie. Samenwerking met kunstenaars en experts speelt een grote rol in het project, omdat dit kan leiden tot interessante en vernieuwende cross-overs en nieuwe visies biedt op het onderwerp vrouwelijkheid. De resultaten van het onderzoek komen samen in een object van textiel genaamd 'de kinesfeer'. Dit object wordt gepresenteerd in een performance expo: een performance die zich afspeelt in een scenografie bestaande uit beeldend werk uit de researchfase, gevolgd door een gesprek met het publiek over het onderwerp vrouwelijkheid. Het publiek is actief betrokken bij de presentatie.

website

www.guusjedebruin.com