<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Dit is geen Ondergoed Collectie

Guusje de Bruin

Samenvatting overgenomen uit aanvraag: 'Dit is geen Ondergoed Collectie' onderzoekt de volgende vraagstelling: 'Hoe kunnen we, door onze vaardigheden vanuit modeontwerp op experimentele en multidisciplinaire manier in te zetten, het fluïde concept van vrouwelijkheid beeldend maken, om in het verlengde hiervan mode als discipline te verkennen en te bevragen?' In dit project onderzoeken wij hoe we deze aspecten op multidisciplinaire wijze kunnen integreren. Wij ervaren nu weinig ruimte voor deze aspecten, wat een gemis is voor modeontwerp als discipline, omdat introspectie, vernieuwing en diepgang hierdoor achterblijven. Wij willen hierbij stilstaan en een andere benadering ontwikkelen. Wij zien dit als een ontwikkeling van onze eigen praktijk maar ook van modeontwerp op zich. Hiervoor zullen wij zelf in verschillende media werken, waaronder 3D ontwerp, illustratie en fotografie, maar gaan wij ook samenwerkingen aan buiten onze eigen discipline van modeontwerp. Samenwerking met kunstenaars en experts speelt een grote rol, omdat dit tot interessante en vernieuwende cross-overs leidt, en ons nieuwe blikken op en benaderingen van het onderwerp vrouwelijkheid biedt. Binnen deze werkwijzen zullen wij vrouwelijkheid en de vrouwelijke vorm onderzoeken. Een thema dat ons al lange tijd fascineert, vooral vanwege die fluïditeit die wij hierin ervaren. Het lichaam en beweging staan centraal in het onderzoek, en zijn bepalend voor de vormen die we creëren. We voeren onderzoek uit door middel van het afnemen van interviews over het onderwerp vrouwelijkheid; theoretisch onderzoek naar de geschiedenis en het heden van de visies op vrouwelijkheid, en de invloed van beweging op vorm. We zetten deze verzamelde kennis om in een uitgebreid vormonderzoek. De resultaten van het onderzoek komen samen in een object van textiel genaamd 'de kinesfeer': een grote, compleet verhullende vorm van textiel waarin wij tweeën ons bevinden, en herhaaldelijk series van bewegingen uitvoeren. De kinesfeer wordt gepresenteerd in de vorm van een performance expo: een performance die zich afspeelt in een scenografie bestaande uit beeldend werk uit de researchfase, gevolgd door een gesprek met het publiek over het onderwerp vrouwelijkheid. Het publiek is actief betrokken bij de presentatie: ze loopt rond, praat en reflecteert met elkaar over het onderwerp.

website

www.guusjedebruin.com