<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Djatá Bart-Plange

Djatá Bart-Plange aka NDNMK Solutions heeft in 2018 de bachelor Engelse taal en cultuur afgerond aan de universiteit van Utrecht. Een groot deel van zijn werk vloeit voort uit de frustraties die hij ervoer binnen de academische wereld. Zo zijn kennispolitiek, witheid, en mannelijkheid vaak terugkerende thema's. Komend jaar richt hij zich op het produceren van het eerste hoofdstuk uit de reeks audioboeken genaamd 'FF:FF:FF:FF:FF:FF' - een mengelmoes van proza, (non-)fictie, geluidscollage, en game elementen. Middels deze serie wil Bart-Plange een digitale brug bouwen tussen het Westerse, hegemonische kennissysteem en verschillende West-Afrikaanse kennissystemen. Dit project doelt op een dekolonisatie van de geest door middel van, in het beste geval, het ontwikkelen van een soort twee(of meer)taligheid in wereldbeelden - zo niet: is het een inzage in de kneedbaarheid, contingentie, sterke/- en zwakke kanten van onze Westerse manier van de wereld begrijpen; en probeert het hulp te bieden in het los laten, het toetreden tot het enge onbekende, leren luisteren naar stemmen van buiten de imperiale centra van de witte wereld, om samen iets anders te kunnen bouwen met de enorme welvaart aan kennis van al de wetenschappen van de wereld en haar mensen.