<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → AV productie

Documentary New Towns Arrival Cities

International New Town Institute

€ 19.095

De documentaire "New Towns, Arrival Cities" toont hoe vijf Europese New Towns omgaan met grote sociaal-culturele uitdagingen door migratie en diversificatie van hun bevolking. De film is een uitvloeisel van het gelijknamige project dat de aanvrager met een netwerk van vijf West-Europese steden momenteel uitvoert binnen het Europe for Citizens programme. Het betreft de volgende steden: Milton Keynes (Verenigd Koninkrijk), Vallingby (Zweden), Grand Paris Sud (Frankrijk), Sabaudia (Italië) en Spijkenisse. De hoofdvraag die in de film centraal staat is als volgt: “Kunnen de steden zich aanpassen aan nieuwe eisen voor de openbare ruimte en voorzieningen, participatieve planning en relaties tussen overheid en burger; kunnen ze hun stedelijke identiteit herijken?” In de context van het lopende onderzoekstraject vindt er in de komende maanden in de vijf steden een inhoudelijk evenement plaats waarin de inhoud verder wordt uitgediept met lokale partners en internationale experts. Daarnaast vinden diepte-interviews plaats met lokale bewoners en stakeholders en zal er extra onderzoek worden uitgevoerd door de lokale onderzoeksgroepen. Voor het uitvoeren van de documentaire is filmmaker Marit Geluk betrokken. De première van de documentaire zal tijdens het International New Town Day 2019 te Rotterdam zijn en hij zal vervolgens in de verschillende steden worden vertoond. Ook het AFFR zal worden aangeschreven voor een vertoning.

De documentaire is gereed en te zien via de website van INTI.

website

www.newtowninstitute.org