<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Documenting Affects: how to feel the past with VR

Jose Hopkins Brocq

€ 7.500

Verschillende onderzoekers hebben onderzocht hoe formele elementen in film verschillende emotionele en lichamelijke reacties uitlokken. Een soortgelijk onderzoek is echter niet uitgevoerd voor VR. In samenwerking met een VR-ontwerper zal Brocq dit onderzoek toepassen om te bepalen welke formele componenten bepaalde effecten overbrengen. Deze experimenten zullen try-outs voor de ontwikkeling van de VR-ervaring vormen. De VR-ervaring zal een structuur met meerdere perspectieven hebben, waardoor de gebruiker dezelfde gebeurtenis vanuit verschillende perspectieven kan ervaren. Met de voorlopige resultaten zal Brocq contact opnemen met Nederlandse en Peruaanse instellingen voor cofinanciering en met academici en kunstenaars voor samenwerking.